წინასწარი მონაცემები მაჟორიტარული სისტემით


დათვლილია 41 უბანი
დასათვლელია 0 უბანი
33.42%
66.58%
5 911 ხმა
11 775 ხმა
დათვლილია 38 უბანი
დასათვლელია 0 უბანი
30.13%
69.87%
4 580 ხმა
10 622 ხმა
დათვლილია 40 უბანი
დასათვლელია 0 უბანი
28.79%
71.21%
4 821 ხმა
11 925 ხმა
დათვლილია 48 უბანი
დასათვლელია 0 უბანი
28.49%
71.51%
5 654 ხმა
14 192 ხმა
დათვლილია 50 უბანი
დასათვლელია 0 უბანი
27.81%
72.19%
5 019 ხმა
13 031 ხმა
დათვლილია 130 უბანი
დასათვლელია 0 უბანი
28.56%
71.44%
6 919 ხმა
17 303 ხმა